Kontalan

Castellano

© KONTALAN S.L.

Zerbitzuak

Lan arloa


Zure negozioan laguntzen zaitugu langileen administrazioa externalizatzeko aukerak emanez. Zure beharrak betetzen ditugu lan jurisdikzioko esparru konplexuan profesionaltasunez eta zintzotasunez.

 1. LAN KONTRATUAK
  a. Lan Kontratuen egite eta modifikazioak
  b. Gizarte Segurantzako Alta/baja/modifikazioak on‐line bidez.
  c. Kontratuen erregistro telematikoa.

 2. NOMINAK
  • Nominen kalkulua: hilabetekoak, atzerapenak, pagak.
  • Gizarte Segurantzako Seguruak egitea “Sistema Red” sistema bidez.
  • Enpresa ziurtagiriak egin eta heuren tramitazioa on‐line bidez: langabezi, amatasuna, erretiroak.
  • Atzerapenen kalkulua
 3. ORDAINKETA ESKUORDETUA (Eusko Jaurlaritza):Ikastetxeek egin beharreko tramitazioak.
 4. ALDI BATERAKO EZINTASUNEN JAKIN ARAZPENAK GIZARTE SEGURANTZAN.
  • A.E. jakin arazpenak on line.
  • Lan istripuen jakin arazpenak Delt@ sistema bidez.
  • Mutua y Seguridad Socialarekin egin beharreko gestioak.
 5. LAN EGUTEGIAK EGITEA.
 6. KONTZILIAZIO AKTUAK.
 7. BISITA LIBURUEN GESTIOA.